header

Tom 163-164 (2021-2022)

Treść numeru

Marcin W. Bukała - Słowo od Redakcji
Anna Lewicka - Strzałecka - Profesor Wojciech W. Gasparski (1936-2022) - zarys biografii naukowej

STUDIA

Wojciech W. Gasparski - On the Methodology of Practical Disciplines (Sciences) - From the Treatise "A Philosophy of Practicality"
Mirosław Sułek - O ludzkim działaniu ze stanowiska nowej prakseologii
Paweł Drobny - Teorie kapitału ludzkiego i innowacji w perspektywie ekonomii personalistycznej
Alojzy Czech, Krystyna Jędralska - Nauki o zarządzaniu w dziejach katowickiej uczelni ekonomicznej na marginesie 85. rocznicy założenia

ANKIETA "PRAKSEOLOGII"
Moralność współczesnego biznesu - próba diagnozy
(odpowiedzi: Piotr Masiukiewicz, Krzysztof Obłój, Bolesław Rok, Tomasz Gigol, Aleksandra Stanek-Kowalczyk; red. Dominik Stanny)

DYSKUSJE

Jerzy J. Kolarzowski - Projekt - książka - monument
Piotr T. Makowski - Jak myśleć o praktyczności: Wojciecha W. Gasparskiego traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria
Wojciech W. Gasparski - "Etyka dobrej roboty" Richarda Sennetta i inne książki tego autora - sprawozdanie z lektury

RECENZJE

Wojciech W. Gasparski - Danielle Logue, Theories of Social Innovation, 2019
Anna Lewicka - Strzałecka - Robert Sroka - Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu, 2021
Czy tworzeniem i wdrażaniem etycznych standardów w biznesie powinny i mogą zajmować się organizacje branżowe?

Ryszard Banajski - Gabriel Łasiński - Sprawne działania indywidualne i zespołowe. Ujęcie prakseologiczno-systemowe, 2021


INFORMACJE O PUBLIKACJACH
Wykaz prac naukowych związanych z myślą prakseologiczną

KRONIKA

Kronika (cz. 1)
Krzysztof Tchoń (1951-2021)
Witold Kieżun (1922-2021)

Noty o Autorach