Prakseologia jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako „Materiały prakseologiczne”. Jest forum dyskusji nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma. W „Prakseologii” publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie, w wielu przypadkach prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, ale i do najnowszych osiągnięć nauki. Publikujemy również polemiki, dyskusje i recenzje książek.

okładka czasopisma białe napisy na jasnoniebieskim tle

Przewodniczącą Rady Redakcyjnej pisma jest Anna Lewicka-Strzałecka (od 2022 r., wcześniej Przewodniczącym był ś.p. Wojciech Gasparski), a Redaktorem naczelnym jest od 2020 r. Marcin W. Bukała. „Prakseologia” znajduje się na prestiżowej liście czasopism punktowanych ERIH (European Reference Index for the Humanities). Według obecnie obowiązującej punktacji ministerialnej za publikacje w „Prakseologii” przyznawanych jest 40 pkt.

szczegółowe informacje o Redakcji

adres e-mail: prakseologia@ifispan.edu.pl

stara strona pisma: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/journal/prakseologia

(można na niej pobrać poszczególne teksty z tomów 161 i 162)

* * *

NAJNOWSZE TOMY

Prakseologia 161 (2019)

Prakseologia 162 (2020)

Prakseologia 163-164 (2021-2022)